Avainsana-arkisto: vuorovaikutus

Ajatusvirheet

Lista tyypillisistä virheistä joita ihmiset tekevät tulkitessaan havaintojaan: Suodattaminen: Huomio kiinnitetään kielteisiin asioihin ja myönteiset puolet unohdetaan. Esimerkki: Sain kehityskeskustelussa esimieheltä paljon kehuja ja yhden hieman negatiivisen kommentin. Sivuutin kehut kokonaan ja muistan nyt vain sen yhden negatiivisen kommentin. Mustavalkoajattelu: Asiat … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , , | 1 kommentti

20 Parisuhdekysymystä

Ohessa lista kysymyksiä joiden tarkoitus on tukea läheisyyden kokemusta parisuhteessa tuomalla esille puolisoiden käsityksiä itsestään, kumppanistaan ja parisuhteesta. Listaa suositellaan käytettäväksi niin että puolisot vastaavat kysymyksiin itsenäisesti tahoillaan ja käyvät antamansa vastaukset yhdessä läpi, samalla keskustellen niiden herättämistä ajatuksista. Kysymykset: … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Nuoli alas – tekniikka

Nuoli alas tekniikka on keino löytää erilaisten pelkojen tai huolien taustalla olevia uskomuksia ja niiden sisäistä logiikkaa. Erityisesti vastausten ylös kirjoittaminen voi osoittaa niihin liittyviä ajatus- tai päättelyvirheitä mitä ei itse huolehtimisen yhteydessä ehkä huomaa. Tekniikka muodostuu käytännössä yhden kysymyksen … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , , , , , | Jätä kommentti

Perusperiaatteet ihmisten kanssa toimimiseen.

PERIAATE 1: Älä kritisoi, tuomitse tai valita   PERIAATE 2: Anna rehellistä ja vilpitöntä arvostusta   PERIAATE 3: Nostata toisissa innostus ja halu toimia

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , | Jätä kommentti

36 Kysymystä

Menetelmän tarkoitus on herättää läheisyyden kokemus kahden ihmisen välillä. Pari vastaa kysymyksiin vuorotellen. Kysymysten jälkeen parin tulisi katsoa toisiaan silmiin puhumatta 2-4 minuutin ajan. Ensimmäinen vaihe: Jos voisit valita kenet tahansa maailmassa, kenet pyytäisit illallisvieraaksi? Haluaisitko olla kuuluisa? Millä tavalla? … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , , , , | Jätä kommentti

Suhtautumisharjoitus

Pariharjoitus: Ohjattava (A) selittää vuorovaikutustilanteen jonkin henkilön (B) kanssa ohjaajalle (X). A kuvailee X:lle mielikuvansa tilanteesta ja henkilöstä A miettii mitä toivoisi vuorovaikutustilanteelta ja määrittelee tämän tavoitteeksi. A kertoo X:lle mitä ominaisuuksia B tarvitsisi tilanteessa jotta tavoitteeseen päästäisiin. A kuvittelee em. … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Käsitteellistäminen (CBT)

Asiakastapauksen muotoilu (=käsitteellistäminen) voidaan mieltää miksi tahansa tavaksi joka auttaa asiakasta ymmärtämään mitkä hänen haasteensa ovat, mistä ne johtuvat ja mikä ylläpitää niitä. CBT:ssä (Cognitive Behavioral Therapy = Kognitiivinen käyttäytymisterapia) käsitteellistämisessä on yleensä viisi elementtiä: Ongelman muotoilu  Altistavat tekijät jotka ovat … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , , , , , | Jätä kommentti

Mielen teoria ja Aspergerin oireyhtymä

KESKUSTELUN POHJAKSI: Mielen Teoria Mielen teoria tarkoittaa kykyä tunnistaa ja ymmärtää toisten ihmisten ajatuksia, uskomuksia, haluja ja aikeita. Tämä on tärkeää sosiaalisten tilanteiden kannalta ja mielen teoriaa tarvitaan toisten ihmisten toiminnan ennakointiin. Aspergerin oireyhtymässä (AS) mielen teorian hahmottaminen voi olla … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Learning Cafe Of Stories

Jaetaan ryhmä eri pöytiin. Jokaiselle pienryhmälle annetaan paperi olennaisten asioiden kirjaamista varten. Jokaiselle pöydälle annetaan yksi oheisessa linkissä oleva teksti. Eri pienryhmille annetaan ohjeeksi keskustella tekstistä ja sen herättämistä ajatuksista. Keskeiset asiat keskustelusta kirjataan ylös. Ohjaajan ohjeesta pienryhmät siirtyvät seuraavaan … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Liikkeelle

Ohjaaja pyytää osallistujia kävelemään vapaasti tilassa. Kun ohjaaja antaa käskyn (esim. varpailla kävely tai nopeutettu kävely) on ryhmäläisten otettava katsekontakti toiseen ryhmäläiseen, esiteltävä itsensä ja käveltävä mainitulla tavalla tämän kanssa. Kun seuraava ohje tulee, ryhmäläiset vaihtavat katsekontaktin seuraavaan ihmiseen, esittelevät … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , | Jätä kommentti