Avainsana-arkisto: arviointi

Aikuisten ADHD-oirekysely (ASRS-v1.1)

Kysymysten on tarkoitus helpottaa sinun ja asiakkaasi keskustelu mahdollisista tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) oireista. Oirekyselylomake koostuu 18 kysymyksestä, jotka vastaavat sisällöltään DSM-IV-TR:n mukaisia ADHD:n oirekriteereitä. Kuusi näistä kysymyksistä on osoittautunut ennustearvoltaan muita paremmiksi. Nämä kysymykset muodostavat ASRS v1.1 -seulan ja … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , | 2 kommenttia

ADSUME – nuorten päihdemittari

Nuorten päihdemittarin (Adolescents´ Substance Use Measurement, ADSUME) tarkoituksena on auttaa nuoria itseään ja nuorten parissa työskenteleviä arvioimaan nuoren päihteiden käyttöä siihen liittyviä riskejä. ADSUME (Nuorten päihdemittari) – lomake Yhteispisteiden (0–35 pistettä) mukaan nuoren päihteiden käytössä voidaan tunnistaa neljä tasoa: Raittius/kokeilukäyttö … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

AUDIT – Alkoholin käytön riskit

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) on päihdekysely jonka tarkoitus on mitata numeerisesti alkoholinkäytöstä aiheutuvia haittoja. Kolme ensimmäistä kysymystä mittaavat alkoholinkulutusta määrällisesti ja laadullisesti. Nämä kolme kysymystä muodostavat myös AUDIT-C nimellä kulkevan version testistä jota käytetään itsenäisesti alkoholinkäytön riskien määrittämiseen. Kysymykset … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , | 1 kommentti

Mielialapäiväkirja

PÄIVITTÄINEN MIELIALAN ARVIOINTIASTEIKKO – Tulostettava lomake (7 päivää) MIELIALAPÄIVÄKIRJA – 6 viikon Lähde mukaillen: Tarja Koffert & Katriina Kuusi  – Depressiokoulu

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Major Depression Inventory (MDI)

Major Depression Inventory (MDI) on masennuksen arviointiin käytettävä mittausmenetelmä joka koostuu kahdestatoista kysymyksestä jotka asiakas itse arvioi annetun asteikon mukaan. MDI-lomake TULKINTA: Kysymykset pisteytetään seuraavasti: Ei minään ajankohtana = 0p Jonkin aikaa = 1p Vähän alle puolet ajasta = 2p … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Elämänkompassi

Elämänkompassi on menetelmä omien arvojen ja niiden toteutumisen jäsentämiseen. Oheisessa linkissä lomake ja ohjeet. Elämänkompassi

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , | Jätä kommentti

Kyvyt ja henkilökohtaiset vahvuudet

Kerro, että luetteloa (LIITE) voidaan käyttää omien taitojen ja vahvuuksien arvioimiseen, esimerkiksi työhakemusta tehtäessä tai työhaastatteluun valmistautuessa. Pyydä ryhmäläisiä käymään lista läpi ja kertomaan, mikäli joku sana jäi epäselväksi. Kehota ryhmäläisiä rastittamaan listasta kaikki sellaiset taidot, joita heillä on, tai … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , , , | Jätä kommentti

Vaihtoehtoiset käyttäytymismallit

1. Käydään läpi keskustellen viiden erilaisen vuorovaikutusmallin kuvaukset (”Vaihtoehtoiset käyttäytymismallit”). Tehtävän kannalta oletuksena on että vuorovaikutusstrategiat voidaan karkeasti jakaa viiteen esitettyyn malliin: Epävarma, Hyökkäävä, Passiivis-aggressiivinen, Manipulatiivinen ja Varma. Varmaa käyttäytymistä voidaan tehtävän kannalta pitää suositeltavana käyttäytymismallina. 2. Täytetään itsearviointilomake (”Tunnista … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

Sosiaalisten taitojen itsearviointi ryhmässä.

Miksi muuttua? – Lomake on tarkoitus täyttää itsenäisesti ja se käydään läpi pareittain. Pari vaihtaa lomakkeita ja pyrkii ymmärtämään toistensa vastauksia mahdollisimman hyvin, kysellen lisätietoja tarpeen mukaan. Tämän jälkeen parit esittelevät toistensa vastaukset ryhmälle. Kuinka pärjään? – Tarkoituksena on lisätä täyttäjän ymmärrystä … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

Beckin ahdistuskyselylomake (BAI)

BAI – Beckin ahdistuneisuuskyselylomake Tutkittava täyttää lomakkeen valitsemalla kustakin kohdasta tilanteen, joka parhaiten kuvaa tämänhetkistä vointia. Tutkittavan ympäröimät numerot lasketaan yhteen ja saadun summan perusteella katsotaan tutkittavan ahdistuksen aste. 0-7 pistettä: vähäinen 8-15 pistettä: lievä 16-25 pistettä: kohtalainen 26-63 pistettä: … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , | 2 kommenttia