Kirjoittajan arkistot:tkouvo

Ajatusvirheet

Lista tyypillisistä virheistä joita ihmiset tekevät tulkitessaan havaintojaan: Suodattaminen: Huomio kiinnitetään kielteisiin asioihin ja myönteiset puolet unohdetaan. Esimerkki: Sain kehityskeskustelussa esimieheltä paljon kehuja ja yhden hieman negatiivisen kommentin. Sivuutin kehut kokonaan ja muistan nyt vain sen yhden negatiivisen kommentin. Mustavalkoajattelu: Asiat … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , , | 1 kommentti

Muutoksen kehä

Muutoksen kehä on malli vaiheista joita ihminen käy läpi muutosta ennen, sen aikana ja sen jälkeen: ESIHARKINTAVAIHE: Ihminen ei ole tietoinen muutoksen tarpeesta. Auttamisen tavoite on lähinnä saada ihminen tietoiseksi vallitsevan tilanteen ongelmallisuudesta. HARKINTAVAIHE: Tässä vaiheessa ihminen tietoisesti harkitsee käyttäytymisen … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Päihteiden haitallisen käytön piirteet

Seuraavia piirteitä käytetään DSM-5 tautiluokituksen mukaisesti päihteiden haitallisen käytön määrittämiseen ja ne voivat olla avuksi kun mietitään onko käyttö liiallista. Ainetta käytetään enemmän tai pidempään kuin oli tarkoitus. Käytön vähentäminen tai lopettaminen ei onnistu vaikka halu tähän on. Aineen käyttöön, … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina | Jätä kommentti

Aikuisten ADHD-oirekysely (ASRS-v1.1)

Kysymysten on tarkoitus helpottaa sinun ja asiakkaasi keskustelu mahdollisista tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) oireista. Oirekyselylomake koostuu 18 kysymyksestä, jotka vastaavat sisällöltään DSM-IV-TR:n mukaisia ADHD:n oirekriteereitä. Kuusi näistä kysymyksistä on osoittautunut ennustearvoltaan muita paremmiksi. Nämä kysymykset muodostavat ASRS v1.1 -seulan ja … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , | 2 kommenttia

ADSUME – nuorten päihdemittari

Nuorten päihdemittarin (Adolescents´ Substance Use Measurement, ADSUME) tarkoituksena on auttaa nuoria itseään ja nuorten parissa työskenteleviä arvioimaan nuoren päihteiden käyttöä siihen liittyviä riskejä. ADSUME (Nuorten päihdemittari) – lomake Yhteispisteiden (0–35 pistettä) mukaan nuoren päihteiden käytössä voidaan tunnistaa neljä tasoa: Raittius/kokeilukäyttö … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

5-4-3-2-1 tekniikka ahdistuksen hallintaan.

Tämän tekniikan tarkoitus on suunnata huomio nykyhetkeen ja välittömään ympäristöön, tarkoituksena rauhoittaa ja päästä irti huolista tai katastrofiajattelusta. Tiedosta viisi asiaa ympärilläsi jotka näet. Totea nämä asiat itsellesi: ”Näen puun, näen oven..”. Tiedosta neljä asiaa ympärilläsi joita voit koskettaa. Kosketa … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

AUDIT – Alkoholin käytön riskit

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) on päihdekysely jonka tarkoitus on mitata numeerisesti alkoholinkäytöstä aiheutuvia haittoja. Kolme ensimmäistä kysymystä mittaavat alkoholinkulutusta määrällisesti ja laadullisesti. Nämä kolme kysymystä muodostavat myös AUDIT-C nimellä kulkevan version testistä jota käytetään itsenäisesti alkoholinkäytön riskien määrittämiseen. Kysymykset … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , | 1 kommentti

20 Parisuhdekysymystä

Ohessa lista kysymyksiä joiden tarkoitus on tukea läheisyyden kokemusta parisuhteessa tuomalla esille puolisoiden käsityksiä itsestään, kumppanistaan ja parisuhteesta. Listaa suositellaan käytettäväksi niin että puolisot vastaavat kysymyksiin itsenäisesti tahoillaan ja käyvät antamansa vastaukset yhdessä läpi, samalla keskustellen niiden herättämistä ajatuksista. Kysymykset: … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Pakkotoimintojen seurantalomake

Ohessa lomake pakkotoimintojen seurantaan. Lomakkeen tarkoitus on toimia kirjanpitona kun pakkotoimintoja pyritään vastustamaan niin että aikaa toimintojen välillä pyritään asteittain kasvattamaan. On suositeltavaa asettaa tavoiteaika mihin lopulta pyritään ja pyrkiä kasvattamaan pakkotoimintojen välisiä ajanjaksoja vähän kerrallaan. PAKKOTOIMINTOJEN SEURANTALOMAKE

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , | Jätä kommentti

ADHD-siivouskalenteri

Ohessa järjestelmä kodin siisteyden ylläpitämiseen. Siivouskalenterin perusteella saat määriteltyä tehtävälistan jokaiselle päivälle niin että siivoustehtävät tulevat säännöllisesti tehdyksi. Voit ladata listan tulostettavana versiona tästä. Mikäli tulostettava versio vaikuttaa vaivalloiselta, saat myös haluamasi päivän tehtävälistan syöttämällä alla olevaan kenttään haluamasi päivämäärän … Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , | Jätä kommentti